Chúng ta đều biết, ẩm thực là một phần của văn hoá và con người của một khu vực. Sau đây là 9 món ăn đường phố của Hồng Kong mà bạn nhất định phải thử khi du lịch Hồng Kong. Các món ăn được giới thiệu trong cuốn sách Michelin Guide 2016 có một […]